Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;
 2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;
 3. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;
 4. kitas mokymas, kodas – 85.5;
 5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;
 6. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;
 7. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;
 8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;
 2. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;
 3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;
 4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;
 5. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.33;
 6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;
 7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;
 8. kita stacionarinė globos veikla, kodas – 87.90;
 9. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;
 10. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;
 11. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90.

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt