Mokinių pavežėjimas

Kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos mokiniai vežami į mokyklą ir atgal mokykliniais, priemiestinio reguliaraus susisiekimo, specialiaisiais reisais, tėvų (globėjų) transportu iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu šių mokyklų darbo dienomis.

Mokyklos bendrabutyje, globos grupėje gyvenantys mokiniai vežami mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu.

Mokykla organizuoja specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į bendrojo lavinimo mokyklą, vežiojimą.

  Visų rūšių vežėjai, su kuriais yra sudarytos mokinių vežiojimo sutartys, privalo užtikrinti saugias mokinių vežiojimo sąlygas.