AKU4483

2020–2021 MOKSLO METŲ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eilis. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Įgyta kvalifikacinė kategorija

1.                                      

Vilija Lukauskienė 

Direktorė

 

2.                                      

Roma Balsevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IT, fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja 2015 m.

3.                                      

Algirdas Skuodas

Direktoriaus pavaduotojas

soc. reikalams

 

4.                                      

Simonas Alsys

Kūno kultūros mokytojas

 

5.                                      

Audronė Bastytė-Ignatavičė 

Choreografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6.                                      

Virginija Bušmaitė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokyklos dienos auklėtoja

 Mokytoja metodininkė 2015 m.

7                                      

Asta Gilvonauskienė

Lietuvių k. mokytoja

Vyr. mokytoja 2007 m.

8.                                      

Rūta Grišanovienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. aukl. 2000 m.

Soc. pedagogė 2015 m.

9.                                      

Darius Gruzdys

Technologijų mokytojas

 Vyr. mokytojas 2009 m.

10.                                  

Daiva Ylienė

Bibliotekininkė

Etikos, SEU mokytoja

 

11.                                  

Laima Jankauskienė

Bendrabučio auklėtoja

Vyr. spec. kl. aukl. 2006 m.

12.                                  

Violeta Jonikaitė

Dailės mokytoja

Technologijų mokytoja

Vyr. mokytoja 1999 m.

13.                                  

Idita Jurkuvienė

Spec. pedagogė

Logopedė

Vyr. spec. pedagogė

2014 m.

14                                  

 Nadežda Kvedarienė

Tikybos, rusų k. mokytoja

Vyr. mokytoja

15.                                  

 Danutė Kundrotienė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytoja metodininkė 2014 m.

16.                                  

 Rima Liekytė

Istorijos mokytoja

Vyr. mokytoja 1999 m.

17.                                  

 Laima Lygnugarienė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokyklos dienos auklėtoja

Vyr. mokytoja 1995 m.

18.                                  

Vilija Maksimavičienė Psichologė  

19.                                  

Tatjana Pagojienė Pradinių klasių mokuytoja  

20.                                  

Aušra Perkumaitė Anglų kalbos mokytoja  

21.                                  

Artūras Petruoka

Muzikos mokytojas

Vyr. mokytojas 2012 m.

22                                  

Rita Sabaliauskienė

Geografijos, ekonomikos mokytoja

Vyr. mokytoja 2011 metai

23                                  

Rūta Kaziulienė Socialinė pedagogė  

24                                  

Valerija Skuodienė Socialinė pedagogė

 Vyr. soc. pedagogė 2015 m.

25                                  

Rima Tarvydienė

Socialinė pedagogė

Bendrabučio auklėtoja

Žmogaus saugos mokytoja

Vyr. soc. pedagogė

26                                  

Daiva Diglienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Chemijos mokytoja

 Biologijos mokytoja metodininkė - 2009 m.

27                                  

Laima Viskantaitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

28.                                  

Asta Žemaitienė Matematikos mokytoja

Vyr. mokytoja 2014 m.

29                                  

Jolita Žuklienė

Socialinė pedagogė

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt