Projektas ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“

22 Lap 2018

 

PROJEKTO POREIKIS IR PROBLEMA. Keturių iš penkių projekto mokyklų 8 klasės mokinių matematikos pasiekimai yra žemesni negu šalies vidurkis. Siekdami spręsti šią situaciją, identifikavome opią kaimo ir rajono mokykloms būdingą problemą: mokinių motyvacijos mokytis mažėjimas ir pasiekimų prastėjimas.

IDENTIFIKUOTOS PROBLEMOS PRIEŽASTYS

  1. Ryšio tarp mokytojo ir mokinio dingimas bei mokyklos jam perėjus į dalykinę sistemą. Klasės auklėtojo, kaip lyderio ir pavyzdžio mokiniams vaidmens nebuvimas.
  2. Stipriai sumažėjęs tėvų dalyvavimas mokinio ugdymo procese, jam perėjus į pagrindinę mokyklą.

III. Mokytojų kaip darbuotojų įsitraukimo ir motyvacijos tobulėti, keistis, daryti pokyčius stoka. Visos identifikuotos priežastys parodo, kad geresniu mokinių mokymusi iš esmės nėra pakankamai suinteresuoti nei tėvai, nei mokytojai, o jų motyvacija su kiekviena aukštesne klase mažėja.

Viso šito pasekmė yra per maža mokinių motyvacija mokytis. Todėl projekto veiklos yra nukreiptos į tėvų ir mokytojų suinteresuotumo ir motyvacijos dalyvauti mokyklos gyvenime, mokyklos tobulinime didinimą, siekiant pagerinti mokinių motyvaciją ir pasiekimus. 

SIEKIAMAS REZULTATAS. Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad per du projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje projekto mokykloje 8 klasės mokinių matematikos pasiekimai padidėtų ne mažiau 15 proc. lyginant su 2017 m. NMPP rezultatais.

INOVATYVŪS NORIMŲ REZULTATŲ SIEKIMO BŪDAI(1) Kasmetinio tėvų ir mokinių įsitraukimo ir motyvacijos didinimo plano parengimas ir įgyvendinimas;(2) Klasės vadovų ir matematikos mokytojų veiklos vertinimo ir motyvacijos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.(3) Kiekvienoje mokykloje sukurti interaktyvią IT grįžtamojo ryšio platformą, kuri dar labiau paskatintų ir įgalintų sprendimus Nr. 1 ir Nr. 2

Straipsniai:

 Mokyklos bendruomenė dalyvauja ES projekte

 Veiklos:

Gruodžio mėnesio apibendrinimas 2018 m.

 Mokyklos ir mokinių tarybų, mokyklos administracijos ir matematikos mokytojų bendro renginio aprašymas

Projektų aprašymas

Projektų veikos

 

 APIBENDRINIMAS

Vykdytos projekto ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“ veiklos,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“ veiklos

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt