MOKYKLOS  HIMNAS

Žodžiai A. Sajos
Muzika R. Anužio


IŠSKLEIDĘ SPARNUS

Šlama senos liepos, ošia žalias sodas,
Ir Žvelsa sraunioji tyliai šaukia mus.
Mokykla rytojun šviesų kelią rodo,
Skrisim tarsi paukščiai iš gimtų namų.

Priedainis  Palydėkit mus į kelią,
                    Laimės, džiaugsmo kas įdės !
                    Pamojuos obels šakelė,
                   Skubūs žingsniai nuaidės.

Plačią mokslo šalį spėjom čia pažinti,
Jausti draugo petį, kada tau sunku.
Trokštame už meilę meilę sugrąžinti,
Mintimis aprėpti tėviškės laukus.


Priedainis 


Supasi po langu beržas svyruonėlis,
Kiek pro jį išėjo, kiek dar iškeliaus.
Kvies mokyklos suolas, kad sugrįžtum vėlei,
Tik sparnus išskleidęs, jų nebesuglaus.

Priedainis