Bendrabutis

     Pavasaris! Netrukus švelnus vėjelis supuosis margaspalvių gėlių pievose, žalia marška apsigobs niūrus miškas, paukščių čiulbėjimas it švelni muzika mus budins rytais...O mes, skubėjome pirmąja žaluma puošti Velykų stalą, lyg bandydami greičiau prisišaukti šilumą.

    Pavasaris! Netrukus švelnus vėjelis supuosis margaspalvių gėlių pievose, žalia marška apsigobs niūrus miškas, paukščių čiulbėjimas it švelni muzika mus budins rytais...O mes, skubėjome pirmąja žaluma puošti Velykų stalą, lyg bandydami greičiau prisišaukti šilumą.    Lapių pagrindinės mokyklos globos grupės mokiniai balta staltiese užtiesė šventinį Velykų stalą ir ant jo, tarytum auką ant Dievo stalo, sudėjo savo pačių ruoštus pyragus, margučius. O Velykų rytą, grįžus iš bažnyčios, visi kartu kaip darni šeima, valgė velykinius pusryčius. Vieni kitiems linkėjo, kad viešpatautų meilė, draugiškumas ir pagarba, o labiausiai norėjosi daužytis margučiais. Margučių daužymasis-tai šiuolaikinė mito apie kosminį kiaušinį išraiška. Sudaužius kiaušinį tarytum išlaisvinamas visatos gyvybės šaltinis.
         Dar labiau nudžiugo globos grupės mokiniai, kai antrą Velykų dieną išvyko į Palangą - stebėti alėjoje milžiniškų margučių. Pats mieliausias margutis- tai mūsų krašto gintarais papuoštas.
         Šventų Velykų tradicijos šimtametės ir prasmingos. Saugokime jas ir puoselėkime ateinančioms kartoms, nes tai mūsų kultūrinis kodas, pasaulėjautos dalis. Be tradicijų irsta šeimos, tauta praranda savitumą.

 


                Lapių pagr. m-kla  Laima Jankauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt