Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo darbo tikslas – vaikų teisių užtikrinimas mokykloje ir už jos ribų;

  •           spręsti vaikų socializacijos problemas, teikti pagalbą;
  •           padėti ugdytojams geriau suprasti mokinį ir jo poreikius.

Socialinis pedagogas teikia individualią pagalbą mokiniui, organizuoja komandinį darbą su kompleksinę negalią, elgesio, mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčiais mokiniais. Bendradarbiauja su pedagogais ir kitomis institucijomis, atstovauja vaikų teises teisėsaugos institucijose. Koordinuoja likusių be tėvų globos vaikų globos organizavimą ir vykdymą, dirba su mokinių šeimomis, įtraukiant pedagogų komandas 

Kilus sunkumams visada galite kreiptis į mokyklos socialinę pedagogę Rimą Tarvydienę.

Socialinės - pedagoginės pagalbos teikimo tvarka

 

          Socialinio pedagogo konsultavimo valandos:

SAVAITĖS  DIENA

     KONSULTAVIMO VALANDOS

PIRMADIENIS

8.00 – 15.30

             ANTRADIENIS              

8.00 – 15.30

TREČIADIENIS

8.00 – 15.30

KETVIRTADIENIS

8.00 – 16.30

PENKTADIENIS

8.00 – 15.30

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt