AKU4483

2019–2020 MOKSLO METŲ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eilis. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Įgyta kvalifikacinė kategorija

1.                                      

Vilija Lukauskienė 

Direktorė

 

2.                                      

Roma Balsevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IT mokytoja

Fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja 2015 m.

3.                                      

Algirdas Skuodas

Direktoriaus pavaduotojas

soc. reikalams

 

4.                                      

Simonas Alsys

Kūno kultūros mokytojas

 

5.                                      

Audronė Bastytė-Ignatavičė 

Choreografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6.                                      

Rimantė Burbienė

Anglų k. mokytoja

 

7                                      

Virginija Bušmaitė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokyklos dienos auklėtoja

Mokytoja metodininkė 2015 m.

8.                                      

Asta Gilvonauskienė

Lietuvių k. mokytoja

 Vyr. mokytoja 2007 m.

9.                                      

Kristina Grauslytė

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja

 

10.                                  

Rūta Grišanovienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. aukl. 2000 m.

Soc. pedagogė

2015 m.

11.                                  

Darius Gruzdys

Technologijų mokytojas

Technologijų vyresnysis

mokytojai

2009 08 28

12.                                  

Daiva Ylienė

Bibliotekininkė

SEU mokytoja

Spec. pedagogė (auklėtoja) 2001 m.

13.                                  

Laima Jankauskienė

Bendrabučio auklėtoja

Vyr. spec. kl. aukl. 2006 m.

14                                  

Violeta Jonikaitė

Dailės mokytoja

Technologijų mokytoja

Dailės vyr. mokytoja 1999 m.

15.                                  

Rasa Jurgulienė

Bendrabučio auklėtoja

Priešm. ugdymo vyr. mokytoja

16.                                  

Idita Jurkuvienė

Spec. pedagogė

Logopedė

 

Vyr. auklėtoja

Vyr. spec. pedagogė

2014 m.

17.                                  

Danutė Kundrotienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

„Auklėtoja“ metodininkė

2014 m.

18.                                  

Rima Liekytė

Istorijos mokytoja

Vyr. mokytoja 1999 m.

19.                                  

Laima Lygnugarienė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokyklos dienos auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja 1995 m.

20.                                  

Laima Lingevičienė

Rusų k. mokytoja

Vyr. mokytoja

1998 m.

21.                                  

Vilija Maksimavičienė

Psichologė  

22                                  

Virginija Mineikienė

Pradinių klasių mokytoja

 

23                                  

Artūras Petruoka

Muzikos mokytojas

Vyr. mokytojas 2012 m.

24                                  

Rita Dirgėlaitė

Tikybos mokytoja

 

25                                  

Rita Sabaliauskienė

Geografijos mokytoja

Ekonomikos mokytoja

 

Geografijos vyr. mokytoja

2011 metai

26                                  

Rūta Kaziulienė

Socialinė pedagogė

 

27                                  

Valerija Skuodienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. auklėtoja 2001 m.

Soc. pedagogė

2015 m.

28.                                  

Rima Tarvydienė

Socialinė pedagogė

Bendrabučio auklėtoja

Žmogaus saugos mokytoja

Vyr. soc. pedagogė

29                                  

Daiva Udrėnienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Chemijos mokytoja

mokytoja

Biologijos mokytoja metodininkė - 2009 m.

30.                                  

Janina Urbonienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. auklėtoja 2000 m.

31                                  

Asta Žemaitienė

Matematikos mokytoja

Vyr. mokytoja

2014 m.

32.                                  

Jolita Žuklienė

Socialinė pedagogė

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt