saul

Dėmesio!

13 Saus 2017

 

Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla perka bendruomenines vaikų globos namų patalpas.

 

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla, įmonės kodas 191791237, adresas: Žvelsos g. 13, Lapių k., LT-96200 Klaipėdos r. sav., tel. (8 46) 44 69 25, faks. (8 46) 44 69 25.

Ieškomas pirkti turtas: patalpos, tinkamos bendruomeninių vaikų globos namams (patalpos turi būti Gargždų mieste arba Lapių kaime).

Pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos tinklalapyje www.lapiumokykla.lt. Papildomą informaciją galite gauti Klaipėdos r. Lapių pagrindinėje mokykloje, Žvelsos g. 13, Lapių k., Klaipėdos r. sav., nuo 2017-01-16 iki 2017-02-03 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2017-02-06 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

  1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų parduoti pastatų (patalpų) 1 m2 kaina.
  2. Siūlomų parduoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją.
  3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją.

 Kriterijai, kuriais vadovausis pirkimo komisija>>>

Mokyklai - 100 metų!

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt