1. Tikslas  - DARNUS KOMPETENTINGŲ IR SĖKMINGŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO VYSTYMAS. 

      Uždaviniai:

  • Mokinių pažangos pamatavimas  dalykų pamokose. (MIP stebėjimo aprašas) 
  • Aktyvaus mokymosi metodų taikymas pamokoje.
  • SMART lentos galimybės taikymas dalykiniame ugdyme.

 

  1. Tikslas - INICIATYVIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS FORMAVIMAS.

       Uždavinys:

  • Tėvų, bendrabučio auklėtojų, globos grupės socialinių pedagogų įsitraukimo  ir ryšio formų tobulinimas  ugdymo procese.

 

  1. Tikslas - PATRAUKLIOS IR SAUGIOS MOKYKLOS APLINKOS FORMAVIMAS.

        Uždavinys:

  • Vykdyti tarptautinį Erasmus programą „Išgyvenimo mokykla laukinėje gamtoje“, respublikinius „Lyderių laikas 3“, „Laimingas vanduo - Lietuvos gyvastis“, „Motyvuoti mokytojai, motyvuoti vaikai - motyvuoti mokiniai“, „Sveikatą stiprinanti mokykla“. Prevencinių programų: „Lions Quest“, „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“; „Socialinis emocinis ugdymas“, VEIK „Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės“. 

 

       PRIORITETINĖS KRYPTYS:

       Demokratijos principų įgyvendinimas.

       Mokinių pilietinių ir socialinių kompetencijų ugdymas.

__________________________

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt